System ankiet służy do pozyskiwania informacji i danych od mieszkańców województwa, podmiotów publicznych oraz instytucji współpracujących z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Zapraszamy wszystkich do udziału w anonimowym badaniu ankietowym dotyczącym preferencji przewozowych pasażerów w województwie świętokrzyskim dostępnym tutaj.