System ankiet służy do pozyskiwania informacji i danych od mieszkańców województwa, podmiotów publicznych oraz instytucji współpracujących z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Dostępne ankiety: